Gemeente Oldambt

Welkom op onze website

Nieuws

 • Laag inkomen? Vraag een tegemoetkoming aan

  (23-10-2014)

  Als u moet rondkomen van een laag inkomen en in Oldambt woont, kunt u mogelijk eenmalig in 2014 een geldbedrag ontvangen van de gemeente Oldambt. U moet dat dan wel nog in 2014 aanvragen. De bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de koopkracht.

  Lees verder
 • Mogelijke komst AZC in Oldambt

  (31-10-2014)

  Het college van burgemeester en wethouders en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn in gesprek over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum (AZC) in de gemeente Oldambt. Op basis van de internationale ontwikkelingen, de toegenomen vluchtelingenstroom en het nationale beleid voor asielzoekers heeft het college van Oldambt besloten om medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de mogelijke komst van een AZC.

  Lees verder
 • Publieksavond over suïcide

  (30-10-2014)

  Lentis organiseert in samenwerking met de gemeente Oldambt op 19 november een publieksavond over suïcide van 19.30 tot 21.30 uur in De Stuwe aan de Grintweg 70 in Winschoten.

  Lees verder
 • Verkeersmaatregelen

  (30-10-2014)

  Burgemeester en wethouders van Oldambt maken de volgende verkeersmaatregel bekend:

  Lees verder
 • De Bibliotheek start met afhaalpunt in Bad Nieuweschans

  (30-10-2014)

  De Bibliotheek start in november 2014 met een afhaalpunt in de COOP supermarkt in Bad Nieuweschans. Bibliotheekleden kunnen hier hun reserveringen ophalen en terugbrengen.

  Lees verder
 • Gemeenten maken stappen in de voorbereiding van de nieuwe Jeugdwet

  (30-10-2014)

  Vorige week hebben de 23 Groninger colleges van B&W een aantal besluiten genomen die nodig zijn voor de uitvoering van hun nieuwe jeugdzorgtaken per 1 januari 2015. Het gaat o.a. om besluiten over de oprichting van het AMHK Veilig Thuis, de inkoop van de jeugdzorg en de toegang tot de jeugdzorg.

  Lees verder
 • Contractering jeugdhulp Groninger gemeenten nabij

  (29-10-2014)

  Op 5 november 2014 zullen de Groninger gemeenten contracten ondertekenen met instellingen voor de uitvoering van verschillende jeugdhulptaken. Daarmee is er voor de Groninger jeugd definitief zekerheid dat zij ook in 2015 de zorg ontvangen die ze nodig hebben.

  Lees verder
 • Onthulling plaquette Gouden Gevel 2013

  (28-10-2014)

  Op donderdag 30 oktober onthult wethouder Laura Broekhuizen de plaquette ‘Gouden Gevel 2013’ op het winnende pand Langestraat 110 te Winschoten. Het pand van kledingwinkel Magazijn 110 won de prijs van de best opgeknapte voorgevel begin oktober. De plaquette wordt nu onthuld.

  Lees verder
 • Gemeente Oldambt aanwezig op Promotiedagen voor het Bedrijfsleven Noord-Nederland

  (27-10-2014)

  De Martiniplaza in Groningen vormt op dinsdag 4 en woensdag 5 november het decor van de jaarlijkse Promotiedagen voor het Bedrijfsleven Noord-Nederland. Ondernemend Oldambt zal zich daar ook dit jaar weer uitgebreid presenteren.

  Lees verder
 • Oldambt scoort goed met uitgifte reisdocumenten

  (24-10-2014)

  De gemeente Oldambt scoort over het jaar 2014 goed op de kwaliteit en veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten. Dat blijkt uit de Kwaliteitsmonitor van het Rijk, een evaluatie-instrument van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK). In september 2014 zijn de uitgiftelocaties van de gemeente onder de loep genomen.

  Lees verder
 • Participatiewet

  (23-10-2014)

  Per 1 januari 2015 gaat er veel veranderen. De Participatiewet vervangt een aantal bestaande regelingen, waaronder de Wet Werk en bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het doel van deze nieuwe wet is dat meer mensen met een uitkering aan het werk gaan en meer meedoen in de samenleving.

  Lees verder
 • Informatie-bijeenkomst Meer Generatie Wonen in het Groen

  (20-10-2014)

  In de afgelopen maanden is de ontwikkeling van het nieuwe woonconcept 'Meer Generatie Wonen in het Groen', op de locatie achter de C1000 in Scheemda, doorgegaan.

  Lees verder
 • Coalitie Oldambt eensgezind verder

  (16-10-2014)

  De coalitie bestaande uit SP, PvdA, PvhN en CDA hebben na een goed gesprek besloten de coalitie voort te zetten. Vorige week bleek dat er tweespalt was in een van de coalitiepartijen, het CDA. Het niet unaniem kunnen steunen van de begroting, gedragen door het voltallige college, was de reden voor de overige coalitiepartijen om zich te bezinnen op de samenwerking.

  Lees verder
 • Oldambt presenteert sluitende begroting voor 2015

  (10-10-2014)

  Het is het college van Oldambt gelukt om een sluitende conceptbegroting 2015 voor te leggen aan de gemeenteraad. Het betreft hier een unaniem besluit. Het was zeker geen gemakkelijke opgave, gezien het uitermate korte tijdsbestek waarin het ambitieuze coalitieakkoord moest worden vertaald in een begroting voor het volgende jaar. Waar normaal gesproken al in maart wordt gestart met het opstellen van de plannen voor het volgende jaar en de financiële vertaling ervan, kon nu pas na de zomer worden begonnen. Dat had alles te maken met de gemeenteraadsverkiezingen in maart en de beëdiging van het college in juni.

  Lees verder

Afspraak maken

 • telefonisch voor: naturalisatie, huwelijk, erkenning, eerste inschrijving vanuit het buitenland via: (0597) - 48 20 00

 • online voor paspoort , Id-kaart en rijbewijs

 

Veel gevraagde diensten


 

Twitter